Mina senaste inlägg på bloggen:

Debatt om obligatorisk förskola: Jag lägger här ut tre debattinlägg puvlicerade i Svebska Dagbladet. Det första skrivet av mig, det andra en repluik av Sven Bredberg och det tredje en slutreplik av mig (30/10 2020).

Hinnsvepning har blivit allt vanligare i svensk förlossningsvård. Jag går här igenom en forskningsöversikt med 40 randomiserade studier och konstaterar att den, trots mängden av studier, inte ger svar på frågan om metodens eventuella risker för mor och barn (4/9 2020).

Kontinuitet: Jag diskuterar barnmorskekontinuitet utifrån följande rubriker:

1. Vad menas med barnmorskekontinuitet?

2. Vad säger forskningen om barnmorskekontinuitet?

3. Vad är viktigast: kontinuitet, småskalighet, vårdfilosofi eller selektionen av barnmorskor och gravida? (18 augusti 2020)

Föräldrautbildning: En forskningsgenomgång med rubriken "Varför så få mätbara effekter av föräldrautbildning?" (29/4 2020)

Kejsarsnitt? I detta avsnitt går jag igenom forskningen om planerat kejsarsnitt av icke-medicinska skäl, dvs. på kvinnans begäran (11/3 2020).

 

Det finns ingen video