Det senaste inlägget är en film med en fantastisk förlossning från ABC för drygt 25 år sedan. Den ligger under rubriken BARNAFÖDANDE och fliken Orädd att föda.

Det är ett utdrag ur filmen "Föda av egen kraft" som tidigare sänts på TV. Filmen beksriver alternativ vård med kontinuitet från tidig graviditet till eftervård, i en och samma lokal. Nu har Mariedamfilm digitaliserat filmen och den kommer så småningom att distribueras åter. 

Under BARNAFÖDANDE och fliken Att vara barnmorska ligger en intervju i Youtubeserien Inspirational People.  Den handlar om att föda barn och att vara barnmorska och forskare. Intervjun tar 1 timme:

 

 

 

 

 

 

 

 

Det finns ingen video