Mitt senaste inlägg på bloggen:

Induktion i vecka 41? I detta avsnitt reflekterar jag och gynekolog Kaj Wedenberg över resultaten i SWEPIS, en studie som jämförde effekten av medicinsk igångsättning av förlossningen i graviditetsvecka 41 i stället för 42 (som hittills varit praxis i svensk förlossningsvård). Studien avbröts i förtid på grund av 6 perinatalt döda barn i kontrollgruppen jämfört med noll i försöksgruppen. Vi diskuterar om resultatet kan bero på slumpen, hur många dödsfall som skulle kunna undvikas vid tidigare induktion och vad det får kosta.(22/1 2020).

Det finns ingen video