Mina två senaste inlägg finns under fliken HÖGSKOLAN i menyn.

 

Under fliken Akademisering diskuterar jag akademiseringen av yrkesutbildningar, med fokus på sjuksköterskeutbildningen. Det är ett försök till analys och problematisering, delvis utifrån egna erfarenheter.

 

Under fliken Omvårdbnadsforskning presenterar jag resultaten från en enkätundersökning bland landets professorer i omvårdnad/vårdvetenskap, genomförd hösten 2018. Syftet var att få en bild av omvårdnadsforsknigens utveckling i Sverige.

 

 

Det finns ingen video