Intervju 2008 efter publicering av boken VÄNTA MED BARN?