Äntligen! Det har gått drygt 25 år sedan filmen FÖDA AV EGEN KRAFT visades i TV. Nu har Mariedamfilm digitaliserat filmen för att kunna ses i våra moderna apparater. Filmen handlar om alternativ vård med kontinuitet från tidig graviditet till eftervård, i en och samma lokal (ABC-vården såsom den drevs på Södersjukhuset). Jag visar här ett utdrag ur filen. En fantastisk förlossning! Ca 20 minuter.