Jag inleder kapitlet om förskolan med hänvisning till en intervju i BVC-podden. Där intervjuas jag av barnpsykolog Malin Bergström med anledning av min bok Mår barnen bra i förskolan? 

 

Vi diskuterar en rad kontroversiella frågor kring dagens förskola.

 

För att höra intervjun söker du upp "BVCpodden" på Internet och skrollar fram till avsnitt 40.

Barnpsykolog Malin Bergström intervjuar Ulla Waldenström om förskolan