Jag inleder kapitlet om förskolan med hänvisning till en intervju i BVC-podden. Där intervjuas jag av barnpsykolog Malin Bergström med anledning av min bok Mår barnen bra i förskolan?    Vi diskuterar en rad kontroversiella frågor kring dagens förskola.