Välkommen till min blogg!

I menyn finner du huvudrubrikerna Barnafödande, Förskolan, Skolan och HögskolanUnder dessa finns underrubriker som jag kommer att fylla med innehåll - ett inlägg i taget. 

 

 

Under AKTUELLT informerar jag om mitt senaste inlägg och var du hittar det.

Ulla Waldenström

Min blogg vänder sig till studenter, yrkesverksamma och forskare inom vård, förskola, skola och högskola.

 

Jag vill diskutera hur vi kan veta att det vi gör är till nytta för dem vi är till för, nämligen patienterna, de små barnen, eleverna och studenterna. Jag hoppas även att de senare kan få ut något av bloggens innehåll, liksom de politiker som i dag gärna använder ordet evidensbaserad utan att riktigt veta vad det innebär.  

 

 

Jag är barnmorska, beteendevetare och framför allt forskare. Jag har under lång tid forskat om frågor som rör vård i samband med barnafödande. Mitt intresse har särskilt rört förhållandet mellan födandets natur (biologin och psykologin) och födandets kultur (vårdmiljön och den medicinskt tekniska utvecklingen). I min forskning har jag velat göra skillnad, bland annat genom att testa och utvärdera olika vårdformer. Men jag har också velat förstå, till exempel vad som påverkar kvinnors upplevelse av förlossningen.  

 

 

Att göra skillnad handlar ofta om att bevisa att något nytt är bättre än det gamla, eller bättre än att inte göra någonting alls. Men att bevisa att det verkligen är åtgärd A som orsakar det önskvärda utfallet B är ofta svårare än man tror. (Gula fingrar orsakar inte lungcancer även om det föreligger ett starkt samband). Därför behövs forskning, men inte vilken forskning som helst, utan helst s.k. effektstudier.  

 

 

Det mesta som görs inom vård, skola och omsorg bygger på sunt förnuft och beprövad erfarenhet. Endast en mindre del utgår från forskning som ger evidens. Men nu höjs allt fler röster med krav på att verksamheterna ska vara mer evidensbaserade. Jag tycker att det är en sund utveckling eftersom det i grunden handlar om att inte skada utan göra maximal nytta för dem vi är till för, och att utnyttja våra gemensamma resurser så effektivt som möjligt.  

 

 

Faktaresistens och alternativa fakta har blivit vanligare i vårt samhällsklimat. Det understryker vikten av att kämpa för kunskapens värde. Filosofer är eniga om att kunskap förutsätter minst tre villkor: övertygelse, att övertygelsen är sann, dvs. överensstämmer med världen (fakta), och evidens, dvs. att den sanna övertygelsen inte grundar sig på gissning utan på goda grunder.  

 

 

Många inlägg kommer att handla om specifika projekt inom mödra- och förlossningsvården, flertalet från min egen forskargrupp. Syftet är att ge en inblick i forskningens verklighet, men också att granska vilka resultat som påverkat vården, vilka som haft marginell eller ingen effekt, och varför det blivit så.

 

 

Min förhoppning är att våra erfarenheter kan ha giltighet även för andra forskningsområden, som förskolan och skolan.   Inläggen om förskolan kommer inte att baseras på min egen forskning utan granskning av andras. Jag kommer också att diskuterar skolan och högskolan utan att själv ha bedrivit forskning inom dessa områden. Men jag ska försöka behålla min forskarblick och ställa kritiska frågor.