Skärmtid och sömn

Jag hittade en bra forskningsöversikt i ett ämne som engagerar dagens föräldrar, och även en mormor och farmor för den delen. Nämligen om skärmtiden framför TV, dator eller mobiltelefon före sänggående påverkar sömnen (1). Forskningsöversikten publicerades 2015 och innehåller totalt 67 studier med barn och ungdomar i åldern 5-17 år. Tabellen ovan sammanfattar resultaten.

Av de 67 studierna visade 90 procent samband mellan skärmtid före sänggående och sömnproblem. Men forskningsöversikten innehåller också viktiga resonemang om studiernas begränsningar. Ni som följer min blogg vet att jag är särskilt intresserad av att diskutera just detta: hur vet vi att det handlar om ett orsakssamband?

Det som talar för, dvs. att det verkligen är skärmtidens längd som påverkar sömnen är att resultaten är konsistenta mellan så många studier från så många olika länder.

Men kan orsaksriktningen vara den motsatta? Att barn som behöver mindre sömn eller har sömnsvårigheter av annan orsak väljer att se på TV eller använda datorn eller mobilen för att de helt enkelt har mer tid? Eller finns störande faktorer som påverkar både skärmtiden och sömnen, exempelvis övervikt och låg fysisk aktivitet?

Tyvärr var endast tre studier randomiserade med slumpmässig fördelning av individer till försöksgrupp och kontrollgrupp, och dessa studier hade färre än tjugo deltagare. Av återstående observationsstudier var endast nio prospektiva där skärmtiden mättes före sömnutfallet, t.ex. genom att deltagarna förde dagbok över flera dagar. Och endast tre studier kontrollerade för störande faktorer utöver ålder och kön, såsom familjestruktur, familjeinkomst, hälsa, fysisk aktivitet, rutiner vid sänggående mm.

Författarna till översikten diskuterar också risken för mätfel när 99 procent av studierna utgick från självrapportering eller föräldrarapportering av såväl exponering (skärmtiden) som utfall (sömnproblemen).

Författarna gör en bra sammanfattning som jag här återger i sin helhet, liksom deras rekommendationer för framtida forskning.

Dela den här sidan