En dansk forskare har under 1 år gjort observationer i danska förskolor med fokus på personalens möjligheter att möta barnens emotionella behov. Här framhåller han omsorgens betydelse i relationen till dagens fokus på språkträning. Filmen finns på Youtube och publuicerades november 2018.